Про головне з Університетом Туган-Барановського (ВІДЕО)

Університет Туган-Барановського вже давно має рубрику “Говоримо про важливе” або “Про головне”. Студенти Університету Туган-Барановського створили серію мотиваційних роликів. Незабаром усі вони з’являться на нашому Ютубі в спеціальному списку відтворення “Мотиваційні”. Підписуйтесь та дивіться.

ДонНУЕТ і соцмережі

Університет Туган-Барановського в соцмережах

Друзі!  Університет Туган-Барановського в YouTube! https://www.youtube.com/channel/UCLw1ZXjiPmowocQVk7mAA8A

Дякуємо всім, хто підписався на канал Університету Туган-Барановського, а також підтримав лайком. Не зупиняймось на цьому!

До речі, всі наші відео також є в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSxxjFrV/ Обирайте зручну для вас платформу.

Не баріться:

Університет Туган-Барановського також проводить Дні відкритих дверей у Zoom , щосуботи, о 15:00 говоримо про особливості вступної кампанії та переваги навчання в Університеті Туган-Барановського!
Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

Опитування стейкхолдерів щодо програмних результатів навчання на освітній програмі «Облік і оподаткування» Університету Туган-Барановського

Опитування стейкхолдерів (роботодавців) щодо цілей та програмних результатів навчання на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилось у формі онлайн-опитування 25.01.2021-30.04.2021 р. методом анкетування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Опитування роботодавців здійснюється з метою отримання та аналізу інформації щодо:

 • відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікуванням і потребам роботодавців;
 • задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців з обліку і оподаткування в Університеті;
 • відповідності потреб ринку праці у випускниках за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • рівня конкурентоспроможності випускників Університету;
 • напрямів взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу тощо.

У даному звіті зосереджено увагу на відповідях 4 роботодавців (Лозуватське житлово – комунальне підприємство, ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс», ТОВ «Криворізька будівельна компанія», ТОВ «ПАРТНЕР – ФІНАНС», які зацікавлені та/або вже співпрацюють із кафедрою фінансів, обліку та оподаткування щодо підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

За результатами дослідження встановлено, що:

1. На думку роботодавців, випускники освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 071 «Облік і оподаткування» можуть претендувати на такі посади, як: головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер матеріального відділу, бухгалтер розрахункового відділу, спеціаліст (стажер) (табл.1).

Таблиця 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Як Ви вважаєте, на які посади/спеціальності можуть претендувати випускники ДонНУЕТ на Вашому підприємстві?»

Можливі посади Кількість згадувань
головний бухгалтер 2
бухгалтер 2
бухгалтер матеріального відділу 1
бухгалтер розрахункового відділу 1

2. На запитання : «Чи враховано Ваші інтереси як роботодавця у змісті цілей та програмних результатів навчання на освітній програмі» потенційні роботодавці надали відповідь:

1) Так, враховано повністю (75 % від загальної кількості опитуваних роботодавців).

2) Так, враховано частково (25% від загальної кількості опитуваних роботодавців).

 1. На думку стейкхолдерів (роботодавців) найбільш корисними для випускників є знання та навички, отримані під час опанування обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», як: бухгалтерський облік, фінанси, гроші та кредит, менеджмент, маркетинг, організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності, звітність підприємства, облік у бюджетних установах, внутрішній господарський контроль, аудит, облік і звітність в оподаткуванні.

Наразі, під час анкетування стейкхолдери вказали назви навчальних дисциплін, які забезпечать відповідність здобувачів вищої освіти сучасним тенденціям розвитку ринку праці і, насамперед, задовільнять вимоги роботодавців до кваліфікації фахівців у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

На їх думку, важливими для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування є такі навчальні дисципліни: бухгалтерський облік, аудит, фінанси, гроші та кредит,  фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік в управлінні ризиками. Результати опитування стейкхолдерів (роботодавців) узагальнено у табл.2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Зазначте, будь ласка, дисципліни освітньої програми, отримання студентами професійних освітніх результатів за якими, на Ваш погляд, найбільше забезпечить відповідність студентів сучасним тенденціям розвитку ринку праці і вашим вимогам як роботодавця»

бухгалтерський облік 4
аудит 1
фінанси, гроші та кредит 1
фінансовий облік І 2
фінансовий облік ІІ 2
менеджмент 1
маркетинг 1
бухгалтерський облік в управлінні ризиками 1

На засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування (протокол № 11 від 08.02.2021 р.) було прийнято рішення конкретизувати загальні та спеціальні (фахові) компетентності, на які наголошують стейкхолдери (роботодавці) у результаті опанування навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, однак які не включені у обов’язкові компоненти освітньої програми.

 1. На думку стейкхолдерів випускники освітньо-професійної-програми 071 «Облік і оподаткування» відповідають вимогам роботодавців при працевлаштуванні: 3 із респондентів обрали варіант відповіді: «Випускник освітньої програми повністю відповідає вимогам роботодавця», ще 1 респондент обрав варіант відповіді: «Випускник освітньої програми переважно відповідає вимогам роботодавця» (рис. 1).

Рисунок 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Оцініть, будь ласка, відповідність здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою вимогам роботодавця при працевлаштуванні (за умови успішного досягнення програмних результатів навчання)»

 1. Результат опитування роботодавців щодо вирішення питання кадрового забезпечення підприємства за умови їх участі у розробці освітніх програм, дуальній освіті, організації навчальної практики та інших формах підготовки здобувачів вищої освіти Університету наступний:

1) Участь у такій діяльності є дуже корисною для підготовки майбутніх кадрів підприємства –  3 респонденти (75% від  загальної кількості опитуваних роботодавців ).

2)  Участь у такій діяльності іноді дозволяє заповнити вакансії, що з’являються 1 респондент (25% від загальної кількості опитуваних роботодавців).

 1. На думку роботодавців необхідно посилити практичну підготовку майбутніх фахівців, здатних оперативно враховувати зміни чинного законодавства в обліку та оподаткуванні діяльності суб’єктів господарювання, а також відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.

Наразі, за результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. Систематично запрошувати на засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування стейкхолдерів (роботодавців) з метою обговорення пропозицій щодо удосконалення освітніх компонент освітньо-професійної-програми 071 «Облік і оподаткування».
 2. Запровадити навчальну дисципліну «Бухгалтерський облік в управлінні ризиками» за рекомендацією директора ТОВ «ПАРТНЕР – ФІНАНС» Анатолія Шевченко.

Університет Туган-Барановського та ЗМІ: Особливості вступної кампанії 2021

Коренець Юрій Миколайович, старший викладач кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського та спікер Днів відкритих дверей, які проводяться щосуботи на платформі Zoom став гостем програми “Ракурс” ТРК “Рудана”.

У студії Юрій Миколайович Коренець та інші гості говорили про особливості вступної кампанії 2021, процедуру вступу та інше. Юрій Миколайович приділив увагу найбажанішим за статистикою спеціальностям Університету Туган-Барановського та розказав про переваги навчання в Університеті. Дивимось!

 

Кар’єрні перспективи освітньої програми «Енергетичне машинобудування» в Університеті Туган-Барановського

Освітня програма «Енергетичне машинобудування» Університету Туган-Барановського відкриває широкий спектр привабливих перспектив карʼєрного розвитку.

Ось декілька варіантів, обери свій шлях!

 • Енергетик
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • Технік-конструктор (механіка)
 • Механік дільниці
 • Механік з ремонту устаткування
 • Механік рефрижераторних установок
 • Технік з налагоджування та випробувань та ще багато іншого!

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ. Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«Вже з перших тижнів навчання я зрозумів, що стану фахівцем, бо маю можливість для розвитку практичних навичок конструкторської діяльності, проектування та обслуговування холодильної техніки….» – Васильченко Тарас, Енергетичне машинобудування, випуск 2020 р.Співробітник Bimicon container service, Німеччина

«У сучасному світі штучний холод є невід’ємною компонентою практично в усіх сферах життєдіяльності країни. Актуальність підготовки бакалаврів з енергетичного машинобудування за освітньою програмою «Холодильні машини і установки» обумовлена потребою підприємств, які використовують штучний холод, у фахівцях здатних забезпечувати ефективне функціонування холодильного устаткування. Фахівці кафедри загальноінженерних дисципліни та обладнання Університету Туган-Барановського забезпечують високий рівень підготовки спеціалістів, здатних ефективно та креативно виконувати свою роботу» – Сергій Савустьян, Представник ТОВ «СЕРВИС 24» у м. Кривий Ріг

Університет Туган-Барановського представляє освітню програму «Енергетичне машинобудування»

Освітня програма «Енергетичне машинобудування» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує якісну освіту з широкими перспективами працевлаштування. Програма має практичну спрямованість, проходження практики та професійного стажування на підприємствах  які використовують штучний холод, зокрема харчової промисловості.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Енергетичне машинобудування» в Університеті Туган-Барановського ви можете навчитися проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати холодильне устаткування на підприємствах, які використовують штучний холод, в тому числі впроваджувати енергозберігаючі технології.

На 1-му курсі навчання ви отримаєте ґрунтовну загальноінженерну підготовку, яка сприяє розвитку наукового світогляду, творчих і лідерських здібностей, критичного мислення, проектного та конструкторського бачення, особистісно-професійних якостей.

На 2-му та 3-му курсах ви поглибите свої знання, вміння та навички. Ви будете обирати 25% дисциплін професійного характеру та створите свій унікальний освітній профіль, а також матимете змогу взяти участь у численних тренінгових програмах, зможете пройти практику на підприємствах, які використовують штучний холод, зокрема харчової промисловості. Ви матимете можливості для розвитку практичних навичок за рахунок вирішення завдань наближених до майбутньої професійної діяльності у сфері холодильних машин і установок та відвідування наукових гуртків.

На 4-му курсі ви можете попрактикуватися на регіональних підприємствах різних форм власності, які використовують штучний холод, зокрема харчової промисловості, отримати навички конструкторської діяльності, проектування та оцінювання; удосконалити умінні розробляти та обслуговувати холодильну техніку.

«До викладання на програмі залучений висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який використовує сучасні освітні технології та забезпечує підготовку фахівців, затребуваних на ринку праці України.

Ви отримаєте навички конструкторської діяльності, проектування, оцінювання, налагодження обслуговування холодильної техніки» – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, гарант освітньої програми Олександр Омельченко.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова або українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

Університет Туган-Барановського у Facebook

Друзі! Facebook – дуже популярна соцмережа. Тут можна не забути про День народження друга, знайти цікавий івент поблизу, або кидати виклики у грі підписникам. Університет Туган-Барановського звісно має сторінку на Фейсбуці, ось посилання https://www.facebook.com/donnuet.edu.ua/

Університет Туган-Барановського інформує: функції Фейсбуку про які ви не чули.

 1. Нещодавно бачили недавно, але не можете його знайти? Загляньте в журнал дій. В «Журналі дій» фейсбук збирає всі ваші дії – лайки, коментарі і пости. Тож, якщо ви тиждень тому ставили лайк або коментарю, відмотайте журнал і знайдіть потрібний пост.
 2. Немає часу читати? Зберігайте посилання на потім! Якщо натиснути на кнопку в правому верхньому кутку поста, до якого прикріплене посилання, можна побачити кнопку «Зберегти посилання». Це закладка, вона дозволить прочитати матеріал потім. Переглянути свої закладки можна в розділі «Збережене».

  Врахуйте, що в закладки додається тільки посилання, але не пост з нею; якщо ви хочете зберігати пости, то створіть закриту групу на одного себе (або додайте туди друзів) і діліться публікаціями в цю групу.

 3. Набрид скайп? Телефонуйте через фейсбук. У месенджер Фейсбук вбудована можливість здійснювати відеодзвінки, і ця функція працює не гірше, ніж її аналоги в Skype та інших додатках. Причому дзвонити можна як з мобільних додатків, так і з браузера.

До речі, в Університету Туган-Барановського є рамки на Фейсбуці! Лінки на них нижче.

– встановлюєте як аватар (буде кнопка). Готово!

Університет Туган-Барановського інформує: онлайн-курс для студентів «Журналістика толерантності»

Студентів Університету Туган-Барановського запрошують пройти онлайн-курс «Журналістика толерантності: Як створювати матеріали для медіа без сексизму, дискримінації і стереотипів» та прокачатися у висвітленні людських історій.

В нашому онлайн-курсі українські журналісти та редактори розповідають про те, як етично та професійно висвітлювати історії вразливих груп населення: ЛГБТ-спільноти, людей з інвалідністю, представників етнічних груп та інших людей, які зазнають дискримінації.

Медійники, що вже прослухали онлайн-курс, кажуть, що завдяки ньому знайшли відповіді на запитання, які не наважувалися нікому поставити, та, які заважали їм працювати. І що курс не поступається за інформативністю повноцінній програмі в університеті.

Зареєструватися та отримати доступ до всіх лекцій можна тут: https://journalismoftolerance.org/lectures

А більше інформації в документі за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1KdTPPQk151xW5wSdno_jgrcnDSAQv3PrsUJ5svGXKtc/edit?usp=sharing

Університет Туган-Барановського бажає успіхів бакалаврам на здачі атестаційних екзаменів

От і настала найбільш відповідальна пора для наших здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр денної форми навчання Університету Туган-Барановського, спеціальності 242 «Туризм», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241«Готельно-ресторанна справа», 133 «Галузеве машинобудування» Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму Університету Туган-Барановського. Позаду чотири роки навчання. Цікаві зустрічі, нові враження, перемоги! А сьогодні 17.06.2021 розпочалися Атестаційні екзамени за допомогою навчальної платформи MOODLE!   

Вітаємо наших здобувачів з важливою подією студентського життя! Бажаємо успішно скласти атестаційний екзамен !  

З найкращими побажаннями

дирекція навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу  Університету Туган-Барановського! 

Університет Туган-Барановського в Instagram

Друзі! Instagram потроху захоплює світ. Університет Туган-Барановського адаптувався до дистанційного життя, тому завжди онлайн!

Наш офіційний акаунт в Інстаграмі – це не лише оголошення. Університет Туган-Барановського ділиться найпотаємнішим: вітає зі святами та із закінченням сесії, переживає всі успіхи і невдачі, безсонні ночі та студентські свята. Нагадуємо про Nametag – це своєрідний аналог QR-коду. Користувачі соцмережі можуть знайти профіль Університету Туган-Барановського не лише в пошуковому рядку. За допомогою Instagram-візитівки користувачі швидко сканують назву аккаунту камерою, не вводячи ніякої інформації.

Якщо ви ще не підписані на наш профіль – обов’язково виправіть це! :) https://www.instagram.com/donnuet_edu_ua/

Університет Туган-Барановського також проводить Дні відкритих дверей у Zoom ,щосуботи, о 15:00 говоримо про особливості вступної кампанії та переваги навчання в Університеті Туган-Барановського!

Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234