Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує про нову книгу

Шановні читачі! Фонд бібліотеки Університету Туган-Барановського поповнився новими надходженнями – довідковими виданнями.

 «Тлумачний словник української мови» охоплює загальновживану лексику. В ньому вміщені короткі тлумачення близько 10 тисяч слів, відображені їх граматичні характеристики та особливості стилістичного використання.

«Сучасний словник – мінімум іншомовних слів»  подає близько 9 тисяч слів, що були в різний час запозичені з інших мов або утворені з чужемовних лексичних елементів. Кожне слово має довідку про його походження, а також тлумачення. Словникова стаття містить відомості про наголос лексеми та подає інформацію про написання слова з великої або малої літери. У виданні враховано слова, які впродовж останніх років увійшли до української літературної мови. Додатки до Словника містять іншомовні слова та вислови, уживані в латинському написанні.

Тлумачний словник української мови / Уклали: Л. О. Ващенко, Г. Г. Германенко, Р. В. Касинюк, О. М. Єфімов. – К.: Довіра, 2012. – 488 с.

Запрошуємо ознайомитись з новою літературою в каб. 301 (3 поверх) Університету Туган-Барановського!

347 разів прочитано