Університет Туган-Барановського увійшов до рейтингу «AD Scientific Index» (Alper-Doger Scientific Index)

AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index) — це рейтингова система й система аналізу, яка базується на науковій продуктивності та доданій вартості наукової продуктивності окремих учених, на відміну від інших систем, які оцінюють журнали та університети. Цей новий індекс розробили в 2021 році професор, доктор Murat ALPER і доцент, доктор Cihan DÖĞER, використовуючи загальні та останні 6-річні значення індексу i10, h-індексу та показників цитування в Google Scholar. Використовуючи загалом дев’ять параметрів, «AD Scientific Index» показує рейтинг науковців з 11 тем (сільське та лісове господарство, мистецтво, дизайн та архітектура, бізнес та менеджмент, економіка та економетрика, освіта, інженерія та технології, історія, філософія, Богослов’я, право / право та юридичні дослідження, медицина та медичні науки, природничі науки, соціальні науки та ін.), 256 галузей, 22 350 установ, 218 країн, 10 регіонів (Африка, Азія, Європа, Північна Америка, Океанія, Ліга арабських держав, EECA , БРІКС, Латинська Америка та COMESA) і в світі.

 

Науковий індекс AD «Всесвітній рейтинг вчених і університетів» має унікальну методологію, що охоплює найкорисніший академічний аналіз. AD Scientific Index є першим і єдиним дослідженням, яке показує загальні та шестирічні коефіцієнти продуктивності вчених на основі показників h-index та i10, а також цитат Google Scholar. Такий аналіз також допомогає виявити середньо- та довгострокові результати різних політик, які впроваджують навчальні заклади, у тому числі тих, що стосуються кадрової політики, політики заробітної плати, академічних стимулів та наукового робочого середовища. На додаток до функцій індексування та ранжирування, AD Scientific Index вдихає життя в академічне життя, пропонуючи користувачеві можливість провести ефективний академічний аналіз для ретельного вивчення та виявлення помилкових і неетичних профілів, плагіату, фальсифікації, спотворення, дублювання, недобросовісного авторства та різноманітних проявів академічної недоброчесності.

Деякі відмінності AD Scientific Index:

– відображення статусу університетів та установ загалом та за останні 6 років відповідно до індексу H, індексу i10 та кількості цитувань;

– аналіз прогресу установ за останні 6 років;

– порівняння державних університетів та показ ситуації загалом та за останні 6 років відповідно до індексу H, індексу i10 та кількості цитувань;

– порівняння приватних університетів та показ їх статусу загалом та за останні 6 років відповідно до індексу H, індексу i10 та кількості цитувань;

– аналіз розподілу наукового рейтингу професорсько-викладацького складу в установі за процентилями;

– відображення статусу осіб за індексом H, індексом i10 та кількістю цитувань загалом та за останні 6 років;

– показ рейтингу осіб за установами, країнами, регіонами та галузями в світі;

– топ-список звітів установ у країні, регіоні та світі;

– постійне, а не щорічне оновлення рейтингу осіб та установ.

https://www.adscientificindex.com

79 разів прочитано