Університет Туган-Барановського оголошує конкурс на отримання грантів для виконання наукових досліджень

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Університету, Колективного договору Університету, Положення ДонНУЕТ “Про гранти Університету для виконання досліджень”, рішення Вченої ради від 26.10.2023 року (протокол № 3) та з метою підвищення рівня наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, розвитку науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності Університет Туган-Барановського оголошує конкурс на отримання грантів для виконання наукових досліджень.

У конкурсі на отримання гранту Університету для виконання наукових досліджень можуть брати участь лише наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі.

Гранти надаються на безоплатній і безповоротній основі для проведення наукових досліджень, написання монографій, підготовки заявок на отримання фінансування за рахунок коштів державного бюджету та будь-яких інших джерел тощо.

Загальний обсяг грантової підтримки Університету – 50 000 грн.,

кількість проєктів – 2,

очікувана тривалість проєктів – 3-6 місяців.

Термін подання проєктів до розгляду на кафедрах Університету – до 08 грудня 2023 року.

За детальною інформацією звертатися до відділу наукової роботи Університету interlink@donnuet.edu.ua

113 разів прочитано