Університетом Туган-Барановського розпочато реалізацію проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules

Університет Туган-Барановського розпочав реалізацію трирічного проєкту Erasmus+ Jean Monnet Modules «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» (101127413 — EVSDESCI).

Під час реалізації проєкту заплановано досягнення наступних цілей:

– впровадження нових дисциплін у навчальний процес ДонНУЕТ («Європейська інтеграція: інституційні рамки, спільні політики та цивілізаційні імперативи», «Європейські практики сталого розвитку: впровадження досвіду для України», «Економічна безпека в умовах євроінтеграційних процесів»);

– проведення наукових досліджень у галузі інтеграції до ЄС та сприяння поширенню результатів серед академічної та наукової спільноти України та світу, громадянського суспільства;

– підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти, викладачів та місцевої громади та інтересу до ЄС шляхом підготовки та проведення освітніх та наукових заходів з впровадження цінностей ЄС в Україні.

Кінцевими бенефіціарами проєкту є: здобувачі вищої освіти, школярі, вчителі, роботодавці, бізнес, місцева громада, місцева влада, які отримають можливість взяти участь у науково-освітніх заходах з актуальних питань євроінтеграції (наукові конференції, круглі столи, семінари) та відкритий доступ до результатів наукових досліджень викладачів.

135 разів прочитано