Результати опитування випускників освітньо-професійної програми «Туризм»

За результатами опитування випускників освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти установлено, що:

при виборі майбутньої професії 60% випускників орієнтувались на особисту думку, тоді як 40% – поради батьків та друзів;

60% опитуваних вважає, що їх професія затребувана на ринку праці; 30%, що їх професія зараз не затребувана, але буде затребувана в майбутньому; 10% відповіли, що була затребувана, коли вступали до навчального закладу;

30% респондентів знайшли своє перше робоче місце через Інтернет, 20% за порадою друзів, 20% допомогли батьки, 20% за допомогою викладачів ДонНУЕТ, 10% розпочали власний бізнес;

80% випускників працює за спеціальність, 20% – ні;

50% опитуваних зіткнулись з настачаю практичного досвіду при пошуку роботи, натомість 30% не відчули ніяких труднощів;

90% випускників погодились з тим, що навчальний заклад сформував навички пошуку роботи, складання резюме та поводження під час співбесіди;

70% опитуваних задоволені рівнем своєї практичної підготовки після закінчення навчального закладу;

40% респондентів працевлаштувалися у фізичної особи – підприємця; 20% у міжнародній корпорації; 20% зайнялися власним бізнесом;

60% випускників після закінчення закладу вищої освіти отримали посаду робітника або рядового службовця, 10% – нижчої керівної ланки; 30% очолили власний бізнес;

20% випускників повністю задоволені та скоріше задоволені місцем роботи; 30% планують зміни місце роботи;

60% респондентів скоріше задоволені рівнем заробітної плати, тоді як 40% не є задоволеними.

Результати опитування здобувачів ОПП Туризм були розглянуті на засіданні кафедри економіки та туризму, було прийнято рішення: 1) результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома; 2) забезпечити підтримку контакту із випускниками та відслідковувати їх кар’єрний шлях; 3) запрошувати випускників, які працюють за спеціальністю для проведення відкритих лекцій, вебінарів, майстер-класів тощо.

 

12 разів прочитано