Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо організації контрольних заходів

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 09.10.2023-13.10.2023 р. взяли участь здобувачі вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів, проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. 100% респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі або дізнаються про них від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

100% респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 100% вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» всі опитані надали схвальну відповідь. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (15%) та повністю (85%) відповідає принципам прозорості. 100% респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі.

100% учасників анкетного опитування пітвердили, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (100%) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі опитані вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою всіх опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. 100% респондентів вважають, що проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. 100% респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

100% опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 10% учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів. Усі респонденти підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів. При цьому ніхто із респондентів не зазначив, що він мав досвід оскарження результатів контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується.

Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів серед здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» не надано.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №5 від 20.11.2023 р.) прийнято рішення щодо доцільності продовження існуючої практики інформування здобувачів ВО на початку кожного семестру та перед сесіями про порядок проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та врегулювання конфліктних ситуацій.

10 разів прочитано