Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанан справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Аналіз опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачі ВО в цілому задоволені розподілом та кількістю навчального навантаження, організацією навчального процесу, актуальністю методичного забезпечення.

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– рівень обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати (4,0);

– рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,0);

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,1);

– навчальний план (4,28);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,42);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,43).

Пропозицій щодо покращення навчального навантаження здобувачами вищої освіти надані не були.

На засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було ретельно проаналізовано критерії, за якими отримано найнижчі оцінки (4,0-4,49) та визначено напрямки коригувальних заходів:

1. необхідно вжити заходів щодо своєчасного інформування здобувачів ВО про норми навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо);

2. провести моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються, з метою визначення оптимальності термінів та обсягів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань;

3. рекомендовано викладачам своєчасно та доступно інформувати здобувачів ВО про терміни здачі робіт, порядок та критерії їх оцінювання.

2 разів прочитано