Опитування випускників ОП «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування

Опитування випускників, які навчалися на освітньо-професійній програмі «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_14 проходило із використанням сервісу Microsoft Forms у лютому 2024 року.

Результати опитування демонструють наступне:

100% респондентів зазначили, що при виборі майбутньої професії їх привабила можливість кар’єрного зростання, а 75% респондентів зазначили, що при цьому також враховували відповідність наявних у них знань, здібностей та нахилів майбутній професійній діяльності;

при виборі майбутньої професії 75% випускників орієнтувались на особисту думку, а 25% випускників на поради друзів;

88% випускників підтвердили сучасну затребуваність їх професії на ринку праці (державна служба);

своє перше місце роботи 36% випускників зайшли за рекомендацією викладачів ДонНУЕТ, 25% випускників знайшли роботу через центр зайнятості, 26% респондентів отримали допомогу від батьків та друзів при працевлаштуванні, 13% респондентів на момент навчання вже працювали за профілем майбутньої професії;

75% випускників підтверджують своє працевлаштування за професією;

відповідаючи на питання «З якими труднощами Ви зіткнулися при пошуку роботи», 25% респондентів відзначили відсутність досвіду, тоді як 75% респондентів зазначили, що або не мали труднощів із працевлаштуванням, або вже працювали на момент закінчення навчання;

88% респондентів зазначили, їм не прийшлося перенавчатися або навчатися новим знанням під час вступу на роботу, а 12% респондентів перенавчалися протягом місяця;

при відповіді на питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї практичної підготовки після закінчення навчального закладу?» – 75% респондентів зазначили, що повністю задоволені, а 25% зазначили, що скоріше задоволені;

88% респондентів працюють у вітчизняній корпорації, а 12% на середньому підприємстві;

після закінчення закладу вищої освіти змогли працевлаштуватися протягом одного тижня 75% випускників, протягом місяця 12% та протягом 6 місяців 12% випускників;

75% випускників займають посаду середньої керівної ланки, 12% – вищої керівної ланки, а 12% є рядовими службовцями;

при відповіді на питання «Після закінчення закладу вищої освіти і працевлаштування чи задовольняє Вас рівень заробітної плати?» – 100% респондентів зазначили, що їх скоріше задовольняє рівень оплати.

За результатами розгляду анкети SQ_14 на засідання кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування ухвалено рішення:

1) здійснити моніторинг змісту ОП відповідно до сучасних запитів роботодавців у сфері публічного управління та адміністрування;

2) забезпечити залучення випускників до перегляду ОП шляхом запрошення їх на засідання кафедри та збори робочої групи із вдосконалення ОП.

11 разів прочитано