Науково-практична конференція «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації» в Університеті Туган-Барановського

21-22 березня 2024 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, у змішаному форматі пройшла науково-практична конференція «Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації».

У конференції взяло участь понад 90 представників із понад 30 інституцій, серед яких:

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”.

Державний торговельно-економічний університет.

ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського”.

Дніпровський гуманітарний університет та Український державний університет науки і технологій.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

ДУ Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.

Житомирська міська рада.

Інститут економіки промисловості НАН України.

Інститут демографії та проблем якості життя НАН України.

КЗВО “Рівненська медична академія”.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.

Київський національний лінгвістичний університет.

Київський національний університет технологій та дизайну.

Класичний приватний університет.

КПІ імені Ігоря Сікорського.

Криворізький національний університет.

Луцький національний технічний університет.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Маріупольський державний університет.

Миколаївський національний аграрний університет.

Міжнародний гуманітарний університет.

Національний Авіаційний Університет.

Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”.

Національний транспортний університет.

Національний університет «Одеська політехніка».

Одеський національний технологічний університет ОНУ імені І.І. Мечникова.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

У пленарному засіданні взяло участь більше 50 осіб.

Під час пленарного засідання та роботи тематичних секцій було обговорено широкий перелік питань, пов’язаних із політиками та стратегіями розвитку ЄС; доцільністю, можливостями, перепонами та ефектами імплементації досвіду ЄС в Україні.

Щиро дякуємо спікерам та усім учасникам конференції.

3 разів прочитано