Науковий семінар із залученням технічного представника ТОВ «СЕРВИС 24» в Університеті Туган-Барановського

Проведення наукового семінару «Удосконалення спірального швидкоморозильного апарата для заморожування напівфабрикатів із тіста на основі засобів автоматизації» відбулося 03 листопада 2023 року із залученням технічного представника ТОВ «СЕРВИС 24» Савустьяна С.М.

Семінар відвідали студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», студенти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», першого (бакалаврського) рівня ОП «Холодильні машини і установки», викладачі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: Хорольський В.П., Цвіркун Л.О., Гончаренко В.А., Перекрест В.В.

Організатор семінару, Омельченко О.В., зазначив, що сучасний розвиток ресторанного бізнесу в світі характеризується упровадженням інтенсивних технологій. Однією з таких технологій є виготовлення хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів. В даний час широко поширена технологія швидкої заморозки, що дозволяє забезпечити споживачів продукцією ресторанного господарства широким асортиментом, розширити мережу реалізації за рахунок створення міні-пекарень із незавершеним технологічним циклом. Сконцентрував увагу на тому, що на сьогодні існують три основні способи заморожування хлібобулочних та кондитерських виробів: заморожування напівфабрикату, заморожування частково готового напівфабрикату та заморожування готового виробу.

З доповіддю виступив технічний представник ТОВ «СЕРВИС 24» Савустьян С.М. Приділив увагу особливостям застосування спірального швидкоморозильного апарату. Запропоновано структурну схему процесу заморожених напівфабрикатів із тіста на основі засобів автоматизації. Система передбачає введення коригувальних дій, необхідних для підтримки основних показників стабільного замороження напівфабрикатів із тіста. Контрольно-вимірювальні засоби здійснюють вимірювання температури в три етапи: температура об’єкта, що надходить з технологічної лінії, температура в швидкоморозильному апараті, температура об’єкта на виході з виробничої лінії задля формування коригувальних дій. Правильна заморозка забезпечить споживача якісною готовою продукцією, виключаючи недостатній питомим об’ємом сировини, щільну внутрішню структуру і ущільнення деяких шарів. З доповідями виступили студенти: Ларін О.О. (ГМБ-22М), Шкільна Ю.С. (ГМБ-22М), Лученчин М.С. (гр. ГМБ-20), Шилін А.С. (гр. ГМБ-21), Пронькін Ю.В. (гр. ЕМБ-22) та інші.

93 разів прочитано