Круглий стіл щодо розвитку системи матеріального та морального заохочення в ДонНУЕТ (на підставі результатів оцінки за критеріями Премії з якості)

Круглий стіл щодо розвитку системи матеріального та морального заохочення в ДонНУЕТ (на підставі результатів оцінки за критеріями Премії з якості)

29 лютого 2024 р. в ДонНУЕТ було проведено круглий стіл щодо удосконалення системи матеріального та морального заохочення в університеті. Захід було організовано відповідно до цілей та завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

В засіданні взяли участь адміністрація ДонНУЕТ, директори ННІ, завідувачі кафедр, керівники та співробітники різних відділів та підрозділів університету, усі бажаючі.

Оцінка системи управління була здійснена в жовтні 2023 р. з використанням спеціально розробленої анкети.

Це було повторне опитування. Перше було здійснено восени 2021 р.

Повторне опитування проведено з метою оцінки тенденцій поліпшення в системі управління ДонНУЕТ.

Співробітникам ДонНУЕТ було запропоновано надати відповіді на 100 питань. Опитувальник був затверджений Радою з якості Університету. Опитувальник включав два розділи: в першому розділі були питання щодо важливості/не важливості різноманітних напрямів діяльності Університету, в другому розділі – респондент мав можливість оцінити стан тих напрямів діяльності, які були перелічені в першому розділі.

Положення розділів були гармонізовані з 9 критеріями моделі EFQM.

Усі питання (49 шт.) щодо бажаного рівня управління було поділено на 4 квартелі:

1 квартель (75-100%) – важливо

2 квартель (50-74,9%)

3 квартель (25-49,9%)

4 квартель (0-24,9%)

По відповіді «Важливо».

У перший квартель увійшли 14 напрямів діяльності, серед них: оцінка діяльності керівників, здійснення заходів щодо удосконалення освітнього процесу, роз’яснення усім стейкхолдерам основних положень стратегії Університету, узгодження з колегіальними органами обсягів та напрямів витрат, постійний розвиток інфраструктури, адекватне стратегії фінансове забезпечення, стимулювання творчої ініціативи співробітників, визначення показників процесів та їх цільових значень, взаємодія з випускниками, ціна на освітню послугу, претензії та скарги, участь у житті

громади, участь в волонтерських проєктах аналіз використання фінансових ресурсів.

У другий квартель увійшли 29 напрямів діяльності.

У третій квартель увійшли тільки 5 напрямів діяльності.

Усі питання (49 шт.) щодо досягнутого рівня управління було поділено на 4 квартелі:

1 квартель (75-100%) – досягнуто

2 квартель (50-74,9%)

3 квартель (25-49,9%)

4 квартель (0-24,9%)

По відповіді «Так» (досягнуто).

У перший квартель увійшли 3 напрями діяльності, а саме керівники забезпечують донесення загальних цілей розвитку Університету до кожного співробітника, керівники беруть участь в розробці, впровадженні та постійному удосконаленні системи менеджменту якості, існують процедури оцінки сприйняття університету суспільством.

У другий квартель увійшли 22 напрями діяльності, а саме здійснюється соціальна підтримка співробітників, постійно аналізується рівень задоволеності співробітників, існує перелік показників, за якими оцінюється робота по підвищенню задоволеності співробітників

У третій квартель увійшов такий напрям діяльності, як система визнання заслуг окремих співробітників.

В результаті обговорення напрямів розвитку системи матеріального та морального заохочення в ДонНУЕТ були прийняті наступні рішення: обговорити питання на засіданнях кафедр, сформувати пропозиції щодо розширення показників, за якими здійснюється заходи заохочення, розглянути можливість збільшення напрямів діяльності, за якими здійснюється заохочення, на засіданні Вченої ради ДонНУЕТ.

11 разів прочитано