Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського запрошує на лекцію «Introduction to Risk Management»

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського запрошує всіх, хто цікавиться питаннями ризик-менеджменту, аналізу та оцінки ризиків, відвідати 06.06.2023 р. о 12:30-13:50 гостьову лекцію доктора Абудавуда Басема (Палестинський технічний університет Кадурі) та доктора Муса Аджуз (Палестинський університет Ахлія) на тему «Introduction to Risk Management».

Лекція відбудеться англійською мовою на платформі Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aneE1z19GFo_LtILck5R7-vWEj1EXRdqvKGbwPbhwiuo1%40thread.tacv2/1685694172517?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%2268f73f36-4dfc-4fa7-a9d6-8a4d75126671%22%7d).

226 разів прочитано