Засідання проблемної групи «Формування економічної безпеки держави: роль ЄС»

22 лютого 2024 р. о 12:30-13:50 в межах реалізації проєкту «Європейські цінності: сталий розвиток, економічна безпека та цивілізаційні імперативи» 101127413 — EVSDESCI (програма Еразмус+ напряму Жан Моне), що фінансується Європейським Союзом, відбудеться засідання проблемної групи «Формування економічної безпеки держави: роль ЄС».

Мета – організація наукової діяльності та залучення здобувачів вищої освіти до проведення наукових досліджень, формування наукового способу мислення та використання творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем посилення ролі ЄС у формуванні економічної безпеки держави.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб, здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ.

Засідання проблемної групи відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7DJamtXWW1ng6GA5usPk-OUEb8ehX-tdtib2CzAWBfk1%40thread.tacv2/1708414350148?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%2268f73f36-4dfc-4fa7-a9d6-8a4d75126671%22%7d).

14 разів прочитано