ВСТУП 2024. МАГІСТРАТУРА: основна інформація про вступні випробування

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО вступні ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ В 2024 РОЦІ

Для претендентів на вступ до магістратури в 2024 році будуть проведені єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ).

 • ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.
 • ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для конкурсного відбору зараховуватимуть бал (бали):

 • ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року – для вступу на такі спеціальності, представлені в нашому Університеті: 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», всі спеціальності галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування»;
 • ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту в Університеті – для вступу на інші наші спеціальності;
 • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми здобуття освіти – очна або заочна; незалежно від форми фінансування здобуття освіти – бюджетної або контрактної тощо) в 2024 році потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ)!  Тому у заяві-анкеті учасника магістерських вступних випробувань обов’язково повинно бути зазначено цей вид тестування з відповідним вибором іноземної мови.

Тим, хто планує вступати на наші спеціальності:

 • 051 «Економіка»,
 • 071 «Облік і оподаткування»,
 • 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,
 • 073 «Менеджмент»,
 • 075 «Маркетинг»,
 • 076 «Підприємництво та торгівля»,
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»,
 • 242 «Туризм і рекреація»,
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»,
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»,

окрім ЄВІ, потрібно буде також вказати ще одне вступне випробування – ЄФВВ!

При цьому:

 • вступники, які планують вступати на навчання за спеціальностями 051 «Економіка» або 292  «Міжнародні економічні відносини», мають вказати в реєстраційній заяві-анкеті предметний тест з економіки та міжнародної економіки;
 • вступники, які планують вступати на навчання за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», мають вказати в реєстраційній заяві-анкеті предметний тест з обліку та фінансів;
 • вступники, які планують вступати на навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», мають вказати в реєстраційній заяві-анкеті предметний тест з управління та адміністрування;
 • Порядкомвизначено, що для вступу на магістерські програми за нашими спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа»242 «Туризм і рекреація», 281 «Публічне управління та адміністрування», вступники можуть вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ – за власним бажанням.

Враховуйте, що якщо вступник до магістратури планує подати заяви для вступу на навчання відразу за декількома різними спеціальностями, то йому потрібно буде вибрати із переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. При цьому діє правило – не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ!

Самостійно знайти інформацію щодо вступу до магістратури ви можете в додатку 8 до головного документа для вступників 2024 року – Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.

ЄВІ у 2024 році, як і минулого року, поєднуватиме два окремі тести. Для успішного складання ЄВІ потрібно виконати завдання двох блоків: тесту з іноземної мови і тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов  до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Приклади ТЗНК можна знайти тут. Зауважимо, що ТЗНК буде універсальним. Він не відрізнятиметься предметним компонентом залежно від спеціальності і матиме на меті перевірити загальні навички логіко-комунікативного й аналітичного спрямування вступників.

Приклади тестів з іноземної мови минулих років можна знайти на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Інформацію підготовлено за матеріалами з сайту Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/

 

 

7 разів прочитано