Бібілотека Університету Туган-Барановського інформує: День Конституції України

В бібліотеці ДонНУЕТ відбулась презентація, присвячена Дню Конституції України.

28 червня Україна відзначатиме День Конституції України. Конституція України – головний нормативно-правовий акт держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян.

Наша Конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи й недоторканності її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону. Вона забороняє дискримінацію. У Конституції закріплений суверенітет Української держави над всією її територією, яка є недоторканною. А захист цього суверенітету і територіальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього Українського народу.

Український конституціоналізм має глибоке історичне коріння і свої особливості. Найголовніші з них – український конституціоналізм розвинувся під впливом європейських країн; заснований на ідеях прав та свобод людини, верховенства права та демократії. Ці засади формувалися протягом століть відповідно до національного характеру українців, способу життя, цінностей і суспільних відносин.

28 червня –

172 разів прочитано