Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: Адам Міцкевич

У межах плану дій Центру європейської інтеграції, який створено в ДонНУЕТ відповідно до цілей та задач за грантовим проєктом “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області”, у бібліотеці ДонНУЕТ відбулась презентація, присвячена 225 – річчю від дня народження Адама Міцкевича – найвидатнішого польського митця-романтика, який був родоначальником нової польської літератури й нової польської мови.

Адам Міцкевич – польський поет, засновник польського романтизму, діяч національно-визвольного руху. Творчість Міцкевича мала тривалий вплив на польську культуру: на колективну свідомість, літературу та мистецтво. Протягом двох століть вона була постійним елементом літературної освіти та патріотичного виховання

Міцкевич залишив величезну і різноманітну літературну спадщину, що включає лірику, епічні поеми, драми, публіцистику, а також багато фрагментів і незакінчених творів.

Адам Міцкевич

63 разів прочитано