Вчена Рада

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 25 лютого о 14.00 в аудиторії № 407 Університету. Засідання буде проходити й транслюватися також в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 62 від 12.03.2020 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2021 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Яковенко Ю.В.

2. Про результати зимової сесії здобувачів вищої освіти заочної форми навчання – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

4. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

5. Рекомендація до друку наукових видань – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

6. Виконання рішень Вченої ради за лютий 2020-2021 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

300 разів прочитано