Записи

Особливості реєстрації вступників на МАГІСТРАТУРУ в Університеті Туган-Барановського

Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест триватиме з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року.

Для вступу на спеціальності, представлені в Університеті Туган-Барановського, (051 Економіка, всі спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини) потрібно складати тільки магістерський тест навчальної компетентності!

Для реєстрації на електронну адресу Приймальної комісії Університету Туган-Барановського priyom@donnuet.edu.ua потрібно надіслати скан-копії або фотокопії таких документів:

обов’язково:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка встановленої форми: заява-анкета(бланк);
 • документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія). Зверніть увагу, вказаний документ повинен бути внесений до картки фізичної особи. Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображаються в сформованому екзаменаційному квитку.
 • облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • диплома про здобутий освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (за наявності);

за необхідності:

 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). Обов’язково у довідці потрібно вказати тип та параметри документа (серія та номер), на підставі якого особа здобула/здобуває освіту.
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)!

Після відправлення листа з документами для реєстрації на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест очікуйте підтвердження про отримання листа з документами від Приймальної комісії та відомості для перевірки реєстраційних даних!

Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест здійснюється одноразово в будь-якій приймальній комісії закладу вищої освіти України!

У заяві анкеті вибирайте місце проходження магістерського тесту навчальної компетентності тільки із запропонованого списку. Зверніть також увагу на те, що перелік міст, у яких відбувається магістерський тест навчальної компетентності, відрізняється від переліку міст, де проводитиметься магістерський комплексний тест.

Із переліком населених пунктів, де створюватимуть тимчасові екзаменаційні центри для проведення МТНК/МКТ, можна ознайомитися за посиланням.

Університет Туган-Барановського інформує: зміни в термінах для здобуття ступеня БАКАЛАВРА

Основні зміни в термінах для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (на основі ПЗСО, після школи)

Зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 р

 1. Реєстрація вступників для складання національного мултипредметного тесту буде продовжена в червні. Для тих, хто зареєструвався для складання національного мултипредметного тесту раніше, у травні відбудеться підтвердження реєстрації: кожному учаснику потрібно підтвердити своє бажання проходити мультитест та повідомити організаторів про те, в якому регіоні він перебуватиме у липні.
 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.
 3. Прийом заяв та документів в Університеті розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 08 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту.
 4. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.
 5. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 вересня.
 6.  Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним  замовленням) проводиться 05 вересня.
 7.  Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше ніж 30 вересня.

Для вступників на основі ОС молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) будуть діяти такі основні терміни:

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.
 2. Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 серпня.

Університет Туган-Барановського інформує: інформація для ВСТУПНИКА для здобуття ступеня бакалавра

Інформація ВСТУПНИКАМ в 2022 році для здобуття ступеня БАКАЛАВРА:
Якщо ви плануєте цьогоріч вступати до вітчизняних закладів вищої освіти, проте ще не зареєструвалися для участі в ЗНО, ознайомтеся, будь ласка, з алгоритмом дій за посиланнямhttps://testportal.gov.ua/vazhlyva-informatsiya-dlya-vstupnykiv-i-kerivnykiv-zakladiv-osvity/.
До 9 квітня 2022 року вам необхідно створити реєстраційну карткуhttps://zno.testportal.com.ua/registration.