Записи

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки»

Журнал включено до переліку наукових  фахових  видань  України,   в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25. 07. 2007 р.

ISSN 2079-4819

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodical Directory, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

Статті у журналі друкуються українською, англійською та російською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід журналу
до 1 грудня до 31 січня
до 1 травня до 31 травня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua