Записи

Університет Туган-Барановського інформує: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

29 жовтня в Університеті Туган-Барановського відбулась VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР»

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, яка виступила організатором конференції, запросила до участі фахівців різних галузей: соціології, філології, культурології, педагогіки, економіки, правознавства, управління тощо.

В заході взяли участь науковці не тільки різних установ міста Кривого Рогу, а й інших міст України: Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інституту педагогіки НАПН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, КЗШ № 41, 20, 1, 22, 71, 107, Криворізького природничо-наукового ліцею, Криворізької Центрально-міської гімназії.

Робота конференції відбувалась на наступними напрями:
1. Прикладна лінгвістика.
2. Іноземні мови як засіб професійної комунікації.
3. Інноваційні технології навчання.
4. Мови і засоби масової комунікації.
5. Міжкультурний дискурс.

В кожній секції професійне журі відзначило дослідників за наступними номінаціями: «За глибину наукового дослідження», «За ораторську майстерність», «За кращу презентацію», «За актуальність наукового дослідження», «За вміння вести наукову дискусію».

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур» та розміщені на офіційному сайті ДонНУЕТ у секції «Наука».

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін дякує всім науковцям за активну участь і сподівається на подальшу плідну співпрацю.