Записи

Результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія»

Результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного 13.09–24.09.2021 свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування, в якому взяло участь 14 здобувачів ВО, встановлено, що:

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-студент» переважна більшість здобувачів ВО (79% – 11 респондентів) дала відповідь «ніколи не стикався»; 21% (3 респонденти) – майже не стикався;

– на питання «З якими конфліктними ситуаціями «студент-студент» ви стикалися у межах ДонНУЕТ?» 21% (3 респонденти) зазначили нетолерантну поведінку у спілкуванні.

Однак, слід зазначити, що на прохання надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-викладач» у ДонНУЕТ нічого для її удосконалення не було запропоновано.

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач» були отримані наступні відповіді (рис. 1):

Рис. 1 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач»

– до переліку конфліктних ситуацій «студент-викладач» було віднесено: завищені вимоги до студента (22%), упереджене ставлення до студента (7%), некомпетентність викладача (14%), порушення викладачем правил поведінки у ДонНУЕТ (14%);

– відповіді на запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач» (рис. 2):

Рис. 2 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач»

 

– на запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» були отримані відповіді: 22% (3 здобувачі) відповіли «так»; 36% (5 здобувачів) – «скоріше так», 28% (4 здобувачі) – «скоріше ні» і 14% (2 добувачі) – «ні»;

– 14 здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?», таким чином (табл. 1):

– варіанти відповідей на запитання анкети: «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …булінгу?» наведені на рис. 3.

36% опитаних відповіли: мені такі випадки невідомі; 22% – скоріше ефективний порядок реагування адміністрації на доведені випадки булінгу; 14% – цілком ефективний, 14% – скоріше неефективний, 7% – зовсім неефективний, 7% – важко відповісти.

– варіанти відповідей здобувачів ВО на запитання щодо ефективності реагування адміністрації на випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції наведені у таблиці 2.

Обговоривши результати опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, було вирішено:

1. Більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.

2. Включити до переліку тем циклу соціально-гуманітарних дисциплін питання щодо психологічних засад вирішення конфліктних ситуацій у середовищі професійного спілкування.

3. Постійно моніторити ситуації щодо виникнення та вирішення конфліктних ситуацій.

4. Приділити особливу увагу питанням попередження та подолання, розв’язання конфілктних ситуацій під час спілкування в закритому просторі в умовах он-лайн навчання.