Записи

Університет Туган-Барановського інформує: святкові заходи для студентів від АрселорМіттал КривийРіг 

Університет Туган-Барановського продовжує тісну співпрацю з нашим стейкхолдером ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На протязі листопада-грудня 2022року наші найкращі здобувачі вищої освіти студентського самоврядування Університету Туган-Барановського брали участь у заходах: 11.11.2022р. Просто, легко і душевно в Міжнародний день студента від АрселорМіттал КривийРіг; 24 грудня 2022р у заході присвяченому новорічним святам. Дякуємо нашему стейкхолдеру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за чудовий настрій та привітання для студентів у складний час! 

Бажаємо миру та перемоги!   

Від дирекцій Інститутів Університету Туган-Барановського

Опитування стейкхолдерів (роботодавців) щодо цілей та програмних результатів навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Опитування стейкхолдерів (роботодавців) щодо цілей та програмних результатів навчання на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» проводилось у формі онлайн-опитування 25.01.2021-30.04.2021 р. методом анкетування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Опитування роботодавців здійснюється з метою отримання та аналізу інформації щодо:

− відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікуванням і потребам роботодавців;

− задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування в Університеті;

− відповідності потреб ринку праці у випускниках за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

− рівня конкурентоспроможності випускників Університету;

− напрямів взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу тощо.

У даному звіті зосереджено увагу на відповідях 4  роботодавців (Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, АТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СК «Арсенал Страхование», АТ «Акцент – Банк» які зацікавлені та/або вже співпрацюють із кафедрою фінансів, обліку та оподаткування щодо підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

За результатами дослідження встановлено, що:

  1. На думку роботодавців, випускники освітньо-професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть претендувати на такі посади, як: спеціаліст зі страхування, фахівець з інвестицій, аналітик, спеціаліст з обслуговування клієнтів, спеціаліст (стажер) (табл.1).

Таблиця 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Як Ви вважаєте, на які посади/спеціальності можуть претендувати випускники ДонНУЕТ на Вашому підприємстві?»

Можливі посади Кількість згадувань
спеціаліст зі страхування 1
фахівець з інвестицій 1
аналітик 2
спеціаліст з обслуговування клієнтів 1
спеціаліст (стажер) 1

 

  1. На запитання : «Чи враховано Ваші інтереси як роботодавця у змісті цілей та програмних результатів навчання на освітній програмі» потенційні роботодавці надали відповідь:

1) Так, враховано повністю (75 % від загальної кількості опитуваних роботодавців).

2) Так, враховано частково (25% від загальної кількості опитуваних роботодавців).

  1. На думку стейкхолдерів випускники освітньо-професійної-програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідають вимогам роботодавців при працевлаштуванні лише частково: 3 із респондентів обрали варіант відповіді: «Випускник освітньої програми частково відповідає вимогам роботодавця», ще 1 респондент обрав варіант відповіді: «Випускник освітньої програми повністю відповідає вимогам роботодавця» (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Оцініть, будь ласка, відповідність здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою вимогам роботодавця при працевлаштуванні (за умови успішного досягнення програмних результатів навчання)»

 

  1. На запитання «Чи бажаєте ви (як підприємство) взяти участь у розвитку професійної траєкторії студентів, що навчаються на освітній програмі з метою подальшого працевлаштування випускників?» потенційні роботодавці надали відповідь:» 3 респонденти відповіли «так», 1 – «важко відповісти».
  2. На думку стейкхолдерів (роботодавців) найбільш корисними для випускників є знання та навички, отримані під час опанування навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», як: банківська система, психология, менеджмент, економічний аналіз, управління проектами, інформаційні технології, управління бізнес-процесами. Наразі, під час анкетування стейкхолдери вказали назви навчальних дисциплін, які забезпечать відповідність здобувачів вищої освіти сучасним тенденціям розвитку ринку праці і, насамперед, задовільнять вимоги роботодавців до кваліфікації фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  3. Результат опитування роботодавців щодо вирішення питання кадрового забезпечення підприємства за умови їх участі у розробці освітніх програм, дуальній освіті, організації навчальної практики та інших формах підготовки здобувачів вищої освіти Університету наступний: участь у такій діяльності є дуже корисною для підготовки майбутніх кадрів підприємства – 4 респонденти (100% від загальної кількості опитуваних роботодавців ).

Наразі, за результатом анкетування групою забезпечення запропоновано систематично запрошувати на засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування стейкхолдерів (роботодавців) з метою обговорення пропозицій щодо удосконалення освітніх компонент освітньо-професійної програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».