Записи

Розвиток системи менеджменту якості Університету Туган-Барановського

У липні 2021 р. з метою підтвердження відповідності вимогам ISO 9001:2015 СМЯ Університету відбувся ресертифікаційний зовнішній аудит, який охоплював всі процеси ДонНУЕТ. Проведена оцінка системи менеджменту якості в цілому та в розрізі діяльності з підтримання СМЯ, стратегічного та оперативного планування процесів, управління операційною діяльністю Університету, забезпечення контрольованості умов надання послуг, аналізу дієвості та результативності СМЯ з метою її подальшого розвитку та поліпшення.

Органом сертифікації DQS GmbH прийнято позитивне рішення щодо відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із загальним висновком: система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимогам застосованих стандартів, невідповідності не було виявлено. В базі DQS зареєстровано сертифікат відповідності системи менеджменту якості ДонНУЕТ вимогам стандарту ISO 9001:2015 за номером 31400257 від 16.08.2021 р., який чинний до 2024 року.

Заплановано подальшу співпрацю з Органом сертифікації DQS GmbH з метою проведення щорічних наглядових аудитів та планової роботи з удосконалення СМЯ ДонНУЕТ.