Записи

Інтернаціоналізація наукових досліджень викладачів Університету Туган-Барановського за туризмологічним напрямком

Завідувачка кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського Горіна Ганна Олександрівна та доцент кафедри економіки та бізнесу Романуха Олександр Миколайович виступили на міжнародній конференції «Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології» («International Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology») із доповіддю на тему «Вплив інформаційних технологій на розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19» («Impact of information technology on cultural and cognitive tourism development in Ukraine in terms of COVID-19 pandemic»).

Доповідачі ознайомили закордонних та вітчизняних колег із проміжними результатами дослідження щодо рівня цифровізації культурно-пізнавального туризму в Україні та впливу карантинних обмежень та пандемії COVID-19 на цей процес.

Матеріали конференції будуть проіндексовані у базі даних Scopus, що сприятиме дисемінації результатів роботи серед міжнародної наукової спільноти. Дослідження виконується в рамках Науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» (керівник: докт. екон. наук, професор Горіна Г.О.) та Експериментальної лабораторії «Дослідження тенденцій розвитку гостинності Приазов’я» (керівник: канд. іст. наук, доцент Романуха О.М.).