Записи

Університет Туган-Барановського інформує: прийом на навчання за ступенем БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Університет Туган-Барановського планує провести в 2022 році  прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня БАКАЛАВРА за денною та заочною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ
Код Назва 1 2
035 Філологія.

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),

перша – англійська).

Освітня програма «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

Національний мультипредметний тест (НМТ)

з української мови, математики та історії України

Мотиваційний лист
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування*
142 Енергетичне машинобудування*
181 Харчові технології*
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносин

 

* – Вступ для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом) на означені спеціальності відбуватиметься лише за мотиваційним листом.

БАКАЛАВРУ на основі ПЗСО: як розрахувати конкурсний бал при вступі до Університету Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів, вагові коефіцієнти та мінімальні конкурсні бали за типами конкурсних пропозицій

Університет Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Громадяни України

Ступінь бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність.

Освітня програма

Тип конкурсної пропозиції Конкурсні

предмети національного мультипредметного тесту 2022 року

Вагові коефіцієнти Конкурсні

предмети ЗНО відповідно до Правил прийому 2021 року

Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі на місця державного замовлення
Код Назва
035

 

Філологія.

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 

Відкрита 1. Українська мова 0,4 1. Українська мова 0,28 100 125
2. Математика 0,3 2. Іноземна мова 0,44 100
3. Історія України 0,3 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
051

 

Економіка

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
071

 

Облік і оподаткування

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
073

 

Менеджмент

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
075

 

Маркетинг

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Відкрита 1. Українська мова 0,35 1.Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,25 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
133

 

Галузеве

машинобудування

 

Відкрита 1. Українська мова 0,3 1. Українська мова або українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,5 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,2 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
142

 

Енергетичне машинобудування

 

Відкрита 1. Українська мова 0,3 1. Українська мова або українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,5 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,2 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
181

 

Харчові технології

 

Відкрита 1. Українська мова 0,3 1. Українська мова або українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,5 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,2 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
241

 

Готельно-ресторанна справа

 

Відкрита 1. Українська мова 0,4 1.Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,3 2. Іноземна мова 0,44 100
3. Історія України 0,3 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
242 Туризм Відкрита 1. Українська мова 0,4 1. Українська мова і література 0,28 100 125
2. Математика 0,3 2. Іноземна мова 0,44 100
3. Історія України 0,3 3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100
292 Міжнародні економічні відносини Відкрита 1. Українська мова 0,3 1. Українська мова і література 0,28 100 140*
2. Математика 0,4 2. Математика 0,44 100
3. Історія України 0,3 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,28 100

 

* – Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за будь-якої форми фінансування підготовки здобувачів вищої освіти