Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: практика перекладу

У пропонованому підручникові висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючи типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття.

Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

Корунець, І. В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець.-5-те вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017.- 448 с.