Записи

Тренування з евакуації в Університеті Туган-Барановського

Вже традиційним в Університеті Туган-Барановського стало проведення на початку навчального року навчань з протипожежної безпеки. Так, 15 вересня 2021 року було проведено протипожежне тренування за темою: «Дії учасників освітнього процесу при отриманні сигналу про виникнення пожежі у навчальному корпусі Університету».

Метою тренування було формування обережного ставлення до вогню, попередження пожеж та відпрацювання у учасників освітнього процесу практичних навичок з поведінки при проведення екстреної евакуації із навчального корпусу Університету.

Умовна пожежа цього року була в лабораторії 109.

Головними завданнями проведення протипожежного тренування були:

– набуття студентами навичок з виконання заходів при виникненні пожежі,

– відпрацювання взаємодії та формування здатності до колективних дій,

– перевірка функціонування системи протипожежної безпеки,

– відпрацюванн евакуації людей і матеріальних цінностей.

В ході тренування всі учасники освітнього процесу після відповідного оповіщення у нормативні терміни покинули будівлю Університету. Також було відпрацьовано практичні дії персоналу щодо використання первинних засобів пожежогасіння.

План протипожежного тренування було виконано в повному обсязі. Будемо сподіватися, що знання та вміння, отриманні в ході тренування, ніколи не знадобляться у житті.