Записи

Університет Туган-Барановського інформує: оплата за навчання

Оплата за навчання здійснюється в розмірі та в терміни згідно з укладеними договорами.

Оплата за навчання https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%228edddfaf-e9a2-4e4b-9cb1-6743ce670cc5%22%7D

Банківські реквізити:

Одержувач – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Розрахунковий рахунок UA438201720313261002201000355

ЄДРПОУ 01566057

Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

У призначенні платежу необхідно зазначити “оплата за навчання”

  • П.І.Б. студента (повністю)
  • Спеціальність
  • Денна/заочна форма навчання
  • Курс, семестр

Студент зобов’язаний зберігати платіжні документи до закінчення навчання.