Записи

Університет туган-Барановського інформує: орієнтовні терміни прийому та зарахування на навчання

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

в Університеті Туган-Барановського

Прийом документів на основі Вступні випробування на основі Рейтинговий список

на основі

Виконання вимог до зарахування на основі Зарахування

на основі

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

14.07 – до 1800 22.07.

2022 р.*

14.07 –

до 1200 22.07.

2022 р.

01.07-

13.07.

2022 р.**

22.07 –

30.07. 2022 р.

до 1200

год. 27.07.

2022 р.

01.08. 2022 р. до 1800

год. 04.08. 2022 р.

до 18 00

год. 04.08. 2022 р.

05.08.

2022 р.

05.08. 2022 р.

Примітки:

ПЗСО – повна загальна середня освіта; ОКР МС – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст; ОС МБ – освітній ступінь молодший бакалавр.

*  для вступників, які вступають на основі вступних іспитів в ДонНУЕТ  прийом документів 27.06-08.07. 2022 р.; на основі співбесіди – до 16.07.2022 р.

**для  вступників, які проходять співбесіду – 17.07-19.07.2022 р.;  додаткова сесія вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 14.07-22.07.2022 р.

СТРОКИ НАВЧАННЯ (для здобуття ступеня бакалавра):

  • на основі ПЗСО – 3 роки 10 місяців;
  • на основі ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців (денна та заочна форми здобуття освіти).