Записи

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Обладнання та технології харчових виробництв

Публікації в збірці відповідають вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р «Про опублікованих результатах дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидатів наук».

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13181-2065ПР від 25 07. 2007 р

Статті в збірнику друкуються українською або англійською мовами.