Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує

В посібнику розглядуються основні проблеми  лексикології німецької мови – семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикографія.

Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці.

До теоретичної частини посібника додано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик.

Для студентів і аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю «німецька мова».

Левицький, В. В.

Лексикологія німецької мови : посібник / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.