Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: менеджмент онлайн

Перелік періодичних електронних видань з менеджменту, психології, публічного управління.

 • Психологія і суспільство – науково-фахове видання

http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis

 • Менеджмент – наукове фахове видання, Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281.

  http://menagement.knutd.edu.ua/

 • Маркетинг і менеджмент інновацій – наукове фахове видання, спеціальності: 051, 071, 072, 073

  https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

 • Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – наукове видання

  http://science.lpnu.ua/uk/smeu

 • Економіка. Менеджмент. Бізнес – наукове видання

  http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/about

 • Економіка та суспільство – наукове фахове видання, Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм; 292 – Міжнародні економічні відносини.

  https://economyandsociety.in.ua/

 • Аспекти публічного управління – наукове фахове видання

  https://aspects.org.ua/index.php/journal

 • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України – наукове фахове видання

  http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/about