Записи

Університет Туган-Барановського інформує: семінар від НАЗЯВО

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти провело семінар для гарантів освітніх програм, які акредитуються вперше.

В роботі семінару взяла участь директор ННІ економіки, управління та адміністрування Нєізвєстна О.В., яка є гарантом освітньої програми “Місцеві фінанси” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідачами від НАЗЯВО були порушені питання ролі гаранта в акредитаційному процесі, формування культури якості освітньої програми, взаємодії з головними стейкголдерами.

Слід відмітити, що Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти постійно проводить навчальні семінари для усіх учасників акредитаційного процесу, що дозволяє ознайомлюватися з кращими практиками реалізації освітніх програм.