Записи

Прийом на навчання в Університеті Туган-Барановського: БАКАЛАВР на основі ПЗСО

Університет Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) планує провести в 2022 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня БАКАЛАВРАза денною та заочною формами здобуття освіти

на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ
Код Назва 1 2
035 Філологія.

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),

перша – англійська).

Освітня програма «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

Національний мультипредметний тест (НМТ)

з української мови, математики та історії України

Мотиваційний лист
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування*
142 Енергетичне машинобудування*
181 Харчові технології*
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносин

 

* – Вступ для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом) на означені спеціальності відбуватиметься лише за мотиваційним листом.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

Для спеціальності галузі знань 292 «Міжнародні економічні відносини» конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 140 балів.

Для участі у проходженні Національного мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти в 2022 році абітурієнтам до 9 квітня 2022 року необхідно сформувати реєстраційні картки за посиланням https://zno.testportal.com.ua/registration

Складання Національного мультипредметного тесту буде можливе у спеціально організованих пунктах на території України, окрім тимчасово окупованих територій, та у країнах Східної Європи.

  • У 2022 році також можуть прийматися сертифікати ЗНО 2019-2021 років для вступу за спеціальностями у сполученні відповідно до Правил прийому 2021 року.
  • Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО – 100 балів.

При вступі на бюджет основою для складання рейтингових списків будуть результати НМТ або ЗНО, мотиваційні листи при цьому можуть використовуватися для рейтингування вступників з однаковими конкурсними балами.

Середній бал документа про освіту при розрахунку конкурсного балу цього року враховуватися не буде!