Записи

Опитування бакалаврів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності «Філологія»

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання».

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 13.09.2021 р. по 24.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 13 здобувачів ВО денної і форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 70% (9 здобувачів) дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни та 30% (4 здобувачі) під час навчання;

– 23% (3 здобувачів) відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 77% (10 здобувачів) зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 92% (12 респондентів) на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні», 8% (1 респонденті) відповіли «ні»;

– 54% (7 студентів) на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так», 46% (6 студентів) відповіли «скоріше так»;

– на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» відповіді різняться: 40% опитуваних надали відповідь «так», 23% студентів зазначило «скоріше так», 37% надали відповідь «скоріше ні»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 85% (11 студентів) є викладач, для 15% (2 студентів) – адміністрація інституту;

– 30% (4 здобувачі) зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, 70% (9 здобувачів) відповіли «скоріше ні».

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання свідчить, що здобувачі ВО вчасно та у повному обсязі отримують відповідну інформацію. Разом з тим, попри наявність у вільному доступі робочої програми та силабусу дисципліни, для переважної більшості основним джерелом інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є викладач.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, було ухвалено здійснити заходи з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.