Записи

Університет туган-Барановського інформує: орієнтовні терміни прийому та зарахування на навчання

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

в Університеті Туган-Барановського

Прийом документів на основі Вступні випробування на основі Рейтинговий список

на основі

Виконання вимог до зарахування на основі Зарахування

на основі

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

ПЗСО ОКР МС,

ОС МБ

14.07 – до 1800 22.07.

2022 р.*

14.07 –

до 1200 22.07.

2022 р.

01.07-

13.07.

2022 р.**

22.07 –

30.07. 2022 р.

до 1200

год. 27.07.

2022 р.

01.08. 2022 р. до 1800

год. 04.08. 2022 р.

до 18 00

год. 04.08. 2022 р.

05.08.

2022 р.

05.08. 2022 р.

Примітки:

ПЗСО – повна загальна середня освіта; ОКР МС – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст; ОС МБ – освітній ступінь молодший бакалавр.

*  для вступників, які вступають на основі вступних іспитів в ДонНУЕТ  прийом документів 27.06-08.07. 2022 р.; на основі співбесіди – до 16.07.2022 р.

**для  вступників, які проходять співбесіду – 17.07-19.07.2022 р.;  додаткова сесія вступних іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 14.07-22.07.2022 р.

СТРОКИ НАВЧАННЯ (для здобуття ступеня бакалавра):

  • на основі ПЗСО – 3 роки 10 місяців;
  • на основі ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців (денна та заочна форми здобуття освіти).

Прийом на навчання в Університеті Туган-Барановського: БАКАЛАВР на основі молодшого спеціаліста

Вступ на навчання в Університеті Туган-Барановського для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів / коледжів)  буде здійснюватись за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ)

або за двома предметними оцінками ЗНО 2019, 2020, 2021 років відповідно до таблиць:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
Код Назва 1 2
051 Економіка українська мова і література математика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування українська мова*
142 Енергетичне машинобудування
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа українська мова і література
242 Туризм

Примітка: * – Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що при вступі до Університету Туган-Барановського на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції, на всі спеціальності Університету приймаються сертифікати ЗНО з таких конкурсних предметів:

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
1 предмет 2 предмет (за вибором вступника)
українська мова і література історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія