Записи

Викладачі Університету Туган-Барановського долучитися до роботи Міжнародної осінньої школи Жана Моне

Протягом двох днів в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) було проведено  два цікавих заходи:

  • 29 листопада проходила Міжнародна осіння школа Жана Моне та круглий стіл «РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ»,
  • 30 листопада – Перша Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ» в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Модераторами заходів виступили д.т.н., проф., завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ Володимир Ковбаса, доценти цієї кафедри Анна Грищенко та Олена Білик.

В роботі осінньої школи та Міжнародної конференції взяли участь онлайн викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва – к.т.н., доц. Горяйнова Ю.А., к.т.н., доц. Слащева А.В., студентки Мороз В.О. (ХТ-19) та Гусак Є.Р. (ХТ-20).

В перший день виступили багато вітчизняних та закордонних дослідників в галузі харчових добавок, серед яких Ілона Міцейкене, Радник члена Литовського Сейму з питань освіти та соціальних питань, кандидат наук в області біологічних наук та доктор біомедичних наук, Литва; Світлана Кохан, начальник сектору науково-дослідного відділу стандартизації харчових продуктів НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ», Україна; Сергій Колесник, начальник сектору міжнародного нормативного регулювання ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» МОН України; Ольга Шаніна, професор кафедри хлібопродуктів і кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, Харків, Україна та інші. Їх доповіді торкалися питань і проблем регулювання харчових добавок в Україні та Європі, Національних стандартів щодо харчових добавок з урахуванням європейських вимог, реалізації проекту «Модуль Жана Моне щодо регулювання використання харчових добавок та питання євроінтеграції» тощо.

Другий день був присвячений досвіду країн Європейського Союзу у сфері виробництва та регулювання використання харчових добавок; виробництву харчових добавок; досвіду використання та регулювання харчових добавок у різних галузях харчової промисловості; регулюванню використання харчових добавок в органічному виробництві.

За круглими столами учасники осінньої школи та конференції обмінялися власними поглядами на проблеми харчових добавок.

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва висловлює подяку організаторам за можливість долучитися до роботи Міжнародної осінньої школи Жана Моне та Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах європейського союзу та в Україні».