Записи

До уваги вступників на МАГІСТРАТУРУ в Університеті Туган-Барановського

Інформація для вступників до МАГІСТРАТУРИ в 2022 році
 1. Вступ до магістратури за спеціальностями
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини
буде відбуватися за результатами Магістерського тесту навчальної компетентності та фаховим вступним випробуванням в Університеті.
Реєстрацію для складання Магістерського тесту навчальної компетентності планується провести Приймальною комісією Університету Туган-Барановського у період з 26 квітня по 17 травня 2022 року в онлайн формі.

2.Вступ до магістратури за спеціальностями

 • 035 Філологія
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм

буде відбуватися за результатами фахового вступного випробування в Університеті (або за мотиваційними листами при вступі на контракт). Початок прийому документів планується на 13 липня 2022 року.