Записи

Університет Туган-Барановського інформує: критерії оцінки мотиваційного листа

Під час оцінки мотиваційного листа Приймальна комісія Університету Туган-Барановського використовує такі критерії:

  • лист повинен бути написаний вступником особисто, без ознак плагіату та порушення інтересів третіх осіб;
  • зміст листа повинен бути простим, лаконічним і містити тільки важливі деталі, факти, цифри без інформації емоційного відтінку;
  • текст повинен бути структурованим на основні частини та розділеним на абзаци;
  • лист не повинен мати неправдивої інформації, або інформації, що суперечить чинному законодавству України;
  • на загальну оцінку мотиваційного листа також впливає наявність орфографічних і стилістичних помилок.
  • Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією Університету без присвоєння їм конкурсних балів.
  • Мотиваційні листи, подані невчасно, або такі, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам та критеріям, розглядатися Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського не будуть.