Записи

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Публікації у збірнику відповідають вимогам наказу № 1112 МОН України від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13180-2064ПР від 25. 07. 2007 р.

Читайте також: Торгівля і ринок України

Журнал внесено до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем

 

  • Google Scholar
  • ResearchBib
  • Index Copernicus
  • CrossRef
  • Ulrich’s Periodical Directory
  • Elektronische Zeitschriften bibliothek
  • CiteFactor
  • Advanced Science Index

Статті у збірнику друкуються українською та англійською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід збірника
до 1 грудня до кінця січня
до 1 травня до кінця червня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: intelekt@donnuet.edu.ua