Записи

МАГІСТРУ 2022: обсяги держзамовлення в Університеті Туган-Барановського

Університет Туган-Барановського отримав в 2022 році фіксоване держзамовлення (бюджетні місця) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня МАГІСТР.

Для спеціальностей:

  • “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”,
  • “Галузеве машинобудування”,
  • “Харчові технології”,
  • “Готельно-ресторанна справа”,
  • “Туризм”

вступ здійснюється тільки за результатами фахових іспитів в Університеті (без МТНК).

Контакти Приймальної комісії:
+38 (068) 222 – 60 – 54
+38 (099) 001 – 20 – 84

Чекаємо в Університеті Туган-Барановського!

Код спеціальності

Назва спеціальності Форма здобуття освіти
ДЕННА ЗАОЧНА
035 Філологія 2 0
051 Економіка 3 0
071 Облік і оподаткування 3 1
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 2
073 Менеджмент 3 1
075 Маркетинг 3 1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 1
133 Галузеве машинобудування 5 5
181 Харчові технології 10 5
241 Готельно-ресторанна справа 2 1
242 Туризм 2 2
281 Публічне управління та адміністрування 1 0
292 Міжнародні економічні відносини 1 0