Записи

Університет Туган-Барановського інформує: День демократії

Університет Туган-Барановського інформує: 15 вересня – Міжнародний день демократії.

Міжнародний день демократії проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2007 року. Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей та принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної її моделі у світі не існує.

Слово «демократія» походить від двох давньогрецьких слів, що позначають «народ» і «влада», і традиційно перекладається як «влада народу».

Університет Туган-Барановського взаємодіє зі студентами демократично. Зокрема, адміністрація Університету Туган-Барановського та Студентське самоврядування завжди відкриті до діалогу, вирішення питань і обговорення ідей.

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною управлінської діяльності Університету. Зокрема органи Студентського самоврядування Університету Туган-Барановського сприяють вихованню духовних цінностей, громадянської свідомості та моралі у студентів, які навчаються в ДонНУЕТ, забезпечують захист їх прав та інтересів; беруть участь в управлінні Університетом, вирішенні питань організації освітньої, науково-дослідної та навчальної роботи, у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу тощо. Загалом студенти мають своїх представників у керівних органах Університету Туган-Барановського ‒ Вченій раді, Конференції трудового колективу, що дозволяє їм впливати на прийняття важливих для університетської діяльності рішень.