Записи

Вітаємо студенток Університету Туган-Барановського із призначенням академічної стипендії Президента України

Привітання МОРОЗ В., БУРАК Єіз призначенням академічної стипендії Президента України у ІІ семестрі 2022/2023н.р 

Дирекція, науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ вітає наших дівчат МОРОЗ Вікторію (181 «Харчові технології»), БУРАК Єлизавету (242 «Туризм») здобувачів 4-х курсів, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із призначенням академічної стипендії Президента України у ІІ семестрі 2022/2023н.р:  

Бажаємо нашим дівчаткам Вікторії та Єлизаветі успіхів і злетів у навчанні, на наукових нивах у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського!  

Від дирекції ННІРГБТ  ДонНУЕТ