Університет знає

Покращення і вдосконалення освітнього процесу в Університеті Туган-Барановського

Рік, що минув, приніс дуже великі зміни та вдосконалення в освітній процес Університету Туган-Барановського. Не дивлячись на карантинні обмеження та виклики, що постали перед системою освіти внаслідок поширення короновірусної інфекції, Університет Туган-Барановського виконав у повному обсязі всі стратегічні цілі, що направлені на покращення і удосконалення освітнього процесу.

Комплекс реалізованих заходів дозволив Університету Туган-Барановського із початком карантину безболісно та ефективно забезпечити навчання здобувачів вищої освіти із використанням дистанційних технологій. Запровадження змішаної форми навчання, що передбачає поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання у один ланцюжок, та використанням платформ Moodle та Microsoft Teams, допомогло забезпечити якісний освітній процес в умовах карантину.

В цьому році Університет повністю оновив платформу Moodle. Було змінено сервер на більш швидкий та потужний, покращено інтерфейс, оновлено електронні навчальні курси. Також автоматизовано облік результатів навчання, що містяться у Журналах оцінок, та плагіну, який дозволяє в автоматичному режимі формувати відомості обліку успішності. Окремо слід відзначити запуск повнофункціонального мобільного додатку Moodle, який дає змогу здобувачам у зручному форматі із використанням мобільних пристроїв мати постійний доступ до навчального контенту без обмежень, що були у попередній версії платформи.

У 2020 році було запущено оновлений сайт Університету. Сайт було переведено на сучасну платформу, навігація по сайту стала більш інтуїтивно зрозумілою та зручною. Сайт оновився як за змістом, так і за візуальним контентом. Також оновлення зазнали сайти кафедр, приймальної комісії тощо.

Враховуючи, що всі письмові роботи здобувачів вищої освіти та викладачів Університету Туган-Барановського із 2016 р. проходять перевірку на академічну доброчесність, в 2020 році Університет розширив можливості для такої перевірки та запровадив використання поряд з системою «Unicheck» нової системи – «StrikePlagiarism».

Крім цього, оновлення зазнала і матеріально-технічна складова організації освітнього процесу. Було закуплено системи для проведення відеоконференцій, комп’ютерна та мультимедійна техніка.

В 2020 р. враховуючи сучасні потреби та виклики було оновлено нормативні документи Університету. Значних удосконалень зазнали положення та стандарти, що регламентують організацію освітнього процесу. Процеси забезпечення освітнього процесу адаптовано до змін у законодавстві, карантинних обмежень та інновацій у освітній сфері.

Розширено перелік анкет, що використовуються для отримання від зацікавлених сторін, насамперед, від здобувачів вищої освіти, зворотного зв’язку та прийняття управлінських рішень для покращення освітнього процесу.

Головними завданнями вдосконалення освітнього процесу на 2021 рік є продовження роботи щодо розширення та удосконалення технічних та організаційних можливостей Університету для забезпечення якісного освітнього процесу, в тому числі за змішаною формою, запровадження дуальної освіти за найпопулярнішими освітніми програмами.

744 разів прочитано