НДЛ «Управління якістю та безпекою товарів»

Науковий керівник
Кравцов О.О., к.е.н.
E-mail: kravtsov_oo@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Управління якістю та безпекою товарів» була створена у 2017 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова лабораторії діє на базі кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

Метою діяльності лабораторії є вдосконалення науково-методичної бази товарознавства, оцінки безпеки товарів, митної експертизи, товарного менеджменту та маркетингу, ергономіки та естетики тощо.

Основні напрями досліджень:

  • формування та управління асортиментом товарів
  • вітчизняний та закордонний досвід класифікації та кодування товарів
  • методи аналізу споживчих властивостей товарів і показники, що використовуються при їх оцінці
  • фактори, що впливають на якість товарів, види та методи контролю якості та безпечності товарів
  • ергономічні характеристики товару та його упаковки.