Відкрите практичне заняття з дисципліни «Маркетинг» було проведено к.е.н., доцентом кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабазою Іриною Анатоліївною 22 листопада 2018 р. на тему «Маркетингова політика комунікацій». Заняття проведене з використанням методу активізації навчання «Світове кафе».

Учасниками – відвідувачами «світового кафе» – були студенти ІІІ курсу ОО-16, Фін-16, МН-16, ТУР-16, ПТБД-16.

Зокрема, було виділено чотири «кафе». Загальна проблема, що була поставлена перед студентами, – організація просування шоколадної продукції підприємства. У кожному кафе працював «господар» – студент, який акумулював всі точки зору на проблему, що постає перед кожним «кафе» (визначення факторів макросередовища, які впливають на організацію просування та реалізацію шоколадної продукції в Україні; розробка заходів стимулювання збуту шоколадної продукції; формування іміджу підприємства; розробка реклами шоколадної продукції). Кожні 15 хвилин усі відвідувачі змінюють кафе і у кожному новому кафе мають висловити свою думку на проблему, що поставлена.

Таким чином в ігровій формі були розглянуті питання:

  1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс).
  2. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій.
  3. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій.
  4. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.

На зайнятті була присутня завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, к.е.н., доцент – Приймак Наталія Сергіївна.