Банк дисциплін другого рівня вищої освіти

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Державне управління туристичною діяльністю 5 Осінній Робоча програма
2. Екскурсологія 5 Осінній Робоча програма
3. Інноваційні технології в туризмі 5 Весняний Робоча програма
4. Туризмологія 5 Осінній Робоча програма
5. Світова індустрія гостинності 5 Весняний Робоча програма

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

1. Інноваційні ресторанні технології 5 Осінній Робоча програма
2. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі 7 Осінній, весняний Робоча програма
3. Інтелектуальна власність та патентознавство 5 Осінній Робоча програма
4. Комп’ютерне моделювання в галузі 5 Осінній Робоча програма
5. Наукові основи конструювання крафтової продукції 5 Осінній Робоча програма
6. Система НАССР у готельному та ресторанному господарстві 5 Осінній Робоча програма
7. Технологічні основи безпеки харчових продуктів 5 Весняний Робоча програма
8. Управління розвитком закладів індустрії гостинності 5 Осінній Робоча програма
9. Управління якістю та методи досліджень в ресторанному господарстві 5 Осінній Робоча програма

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Методологія створення механічного обладнання 5 Осінній Робоча програма
2. Методологія створення холодильного обладнання 5 Осінній Робоча програма
3. Мехатроніка 5 Осінній Робоча програма
4. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 5 Осінній Робоча програма
5. Методика викладання технічних дисциплін 5 Осінній Робоча програма
6. Моделювання геометричних об`єктів 5 Весняний Робоча програма
7. Розрахунок та конструювання апаратів галузі 5 Весняний Робоча програма

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 5 Весняний Робоча програма
2. Діджиталізація та цифрові трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма
3. Методологія наукових досліджень 5 Весняний Робоча програма
4. Міжнародні стратегії економічного розвитку 5 Осінній Робоча програма
5. Ризикологія та економіка змін 5 Весняний Робоча програма
6. Сталий розвиток 5 Осінній Робоча програма
7. Управління конкурентоспроможністю 5 Осінній Робоча програма

Кафедра  іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Іноземна мова (поглиблений курс) 5 Весняний Робоча програма
2. Міжнародне право 5 Весняний Робоча програма
3. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування 5 Весняний Робоча програма

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Антикризовий менеджмент 5 Осінній Робоча програма
2. Електронне врядування та електрона демократія 5 Весняний
3. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень 5 Осінній Робоча програма
4. Корпоративне управління 5 Весняний Робоча програма
5. Маркетинговий менеджмент 5 Весняний Робоча програма
6. Менеджмент організацій 5 Весняний Робоча програма
7. Міжнародний маркетинг 5 Весняний Робоча програма
8. Проєктний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
9. Публічна політика та публічне управління 5 Осінній Робоча програма
10. Стратегічний маркетинг 5 Осінній Робоча програма
11. Стратегічний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
12. Товарна інноваційна політика 5 Весняний
13. Управління стратегічними змінами 5 Осінній Робоча програма

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аудиторська практика 5 Осінній Робоча програма
2. Бюджетна політика на місцевому рівні 5 Весняний Робоча програма
3. Бюджетний контроль і моніторинг 5 Осінній Робоча програма
4. Бюджетний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
5. Місцеві фінанси 5 Осінній Робоча програма
6. Облік зовнішньоекономічної діяльності 5 Осінній Робоча програма
7. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 5 Весняний Робоча програма
8. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 Осінній Робоча програма
9. Організація бухгалтерського обліку 5 Весняний Робоча програма
10. Управлінський облік 5 Осінній Робоча програма