Банк дисциплін другого рівня вищої освіти

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 5 Весняний
2. Діджиталізація та цифрові трансформації сучасності 5 Осінній
3. Методологія наукових досліджень 5 Весняний
4. Міжнародні стратегії економічного розвитку 5 Осінній
5. Ризикологія та економіка змін 5 Весняний
6. Сталий розвиток 5 Осінній
7. Управління конкурентоспроможністю 5 Осінній

Кафедра  іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Іноземна мова (поглиблений курс) 5 Весняний
2. Міжнародне право 5 Весняний
3. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування 4 Весняний

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Антикризовий менеджмент 5 Осінній
2. Електронне врядування та електрона демократія 5 Весняний
3. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень 5 Осінній
4. Корпоративне управління 5 Весняний
5. Маркетинговий менеджмент 5 Весняний
6. Менеджмент організацій 5 Весняний
7. Міжнародний маркетинг 5 Весняний
8. Проєктний менеджмент 5 Осінній
9. Публічна політика та публічне управління 5 Осінній
10. Стратегічний маркетинг 5 Осінній
11. Стратегічний менеджмент 5 Осінній
12. Товарна інноваційна політика 5 Весняний
13. Управління стратегічними змінами 5 Осінній

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аудиторська практика 5 Осінній
2. Бюджетна політика на місцевому рівні 5 Весняний
3. Бюджетний контроль і моніторинг 5 Осінній
4. Бюджетний менеджмент 5 Осінній
5. Місцеві фінанси 5 Осінній
6. Облік зовнішньоекономічної діяльності 5 Осінній
7. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 5 Весняний
8. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 Осінній
9. Організація бухгалтерського обліку 5 Весняний
10. Управлінський облік 5 Осінній

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Сервісологія 5 Осінній
2. Система НАССР у готельному та ресторанному господарстві 5 Осінній
3. Управління розвитком закладів

індустрії гостинності

5 Осінній

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Методи оптимізації та теорія прийняття рішень 5 Осінній
2. Методологія створення механічного обладнання 5 Осінній
3. Методологія створення теплового обладнання 5 Осінній
4. Мехатроніка 5 Осінній
5. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 5 Осінній
6. Методика викладання технічних дисциплін 5 Осінній
7. Моделювання геометричних об`єктів 5 Весняний
8. Розрахунок та конструювання апаратів галузі 5 Весняний

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Державне управління туристичною діяльністю 5 Осінній
2. Екскурсологія 5 Осінній
3. Інноваційні технології в туризмі 5 Весняний
4. Туризмологія 5 Осінній
5. Управління якістю туристичних послуг 5 Весняний