Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Іноземна мова (Поглиблений курс) 5 2 Робоча програма
2. Конституція та врядування 5 1 Робоча програма
3. Міжнародне право 5 1 Робоча програма
4. Наукова українська мова 5 1 Робоча програма
5. Політичні інститути і процеси 5 2 Робоча програма
6. Соціальний розвиток 5 2 Робоча програма

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 5 1 Робоча програма
2. PublicManagement та процеси децентралізації ЄС 5 2 Робоча програма
3. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 5 2 Робоча програма
4. Діджиталізація бізнесу та цифрові трансформації сучасності 5 1 Робоча програма
5. Економіка інновацій та інноваційна політика 5 1 Робоча програма
6. Методологія наукових досліджень 5 2 Робоча програма
7. Міжнародні стратегії економічного розвитку 5 1 Робоча програма
8. Ризикологія та економіка змін 5 2 Робоча програма
9. Сталий розвиток 5 1 Робоча програма

Кафедра обліку та аудиту

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6 2 Робоча програма
2. Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні 3 2 Робоча програма
3. Облік зовнішньоекономічної діяльності 5 1 Робоча програма
4. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 5 2 Робоча програма
5. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 1 Робоча програма
6. Організація бухгалтерського  обліку 6 2 Робоча програма
7. Управлінський облік 5 1 Робоча програма
8. Аудиторська практика 5 1 Робоча програма

 Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Бюджетний менеджмент 5 2 Робоча програма
2. Публічні фінанси 5 2 Робоча програма
3. Ринок фінансових послуг 5 1 Робоча програма
4. Страховий менеджмент 5 1 Робоча програма
5. Фінанси корпорацій 5 2 Робоча програма
6. Фінансовий менеджмент 5 1 Робоча програма
7. Фінансовий менеджмент у банку 5 2 Робоча програма

 Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Бренд-менеджмент 5 1 Робоча програма
2. Корпоративне управління 5 2 Робоча програма
3. Маркетинговий менеджмент 5 1 Робоча програма
4. Менеджмент організацій 5 1 Робоча програма
5. Міжнародний маркетинг 5 2 Робоча програма
6. Проектний менеджмент 5 2 Робоча програма
7. Публічне адміністрування 5 1 Рoбоча програма
8. Стратегічний маркетинг 5 2 Робоча програма
9. Стратегічний менеджмент 4 1 Робоча програма
10. Стратегічні рішення 5 2
11. Товарна інноваційна політика 5 1 Робоча програма
12. Управління стратегічними змінами 5 1 Робоча програма
13. Управління якістю 5 2

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Інжиніринг харчових виробництв 6 2
2. Інформаційні технології економічних досліджень 5 2
3. Методика викладання технічних дисциплін 6 1 Робоча програма
4. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 6 1 Робоча програма
5. Методологія створення прогресивного механічного обладнання 6 1
6. Методологія створення прогресивного теплового обладнання 6 1 Робоча програма
7. Методологія створення прогресивного холодильного обладнання 6 1 Робоча програма
8. Мехатроніка 6 2
9. Моделювання геометричних об`єктів 6 2 Робоча програма
10. Розрахунок та конструювання апаратів в галузі 6 2
11. Соціально-економічна статистика 5 1
12. Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв 6 1

 

Кафедра туризму та країнознавства

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Геополітика 5 2 Робоча програма
2. Державне управління туристичною діяльністю 5 1
3. Екскурсологія 5 1 Робоча програма
4. Інноваційні технології в туризмі 6 2 Робоча програма
5. Міжнародна туристична логістика 5 2 Робоча програма
6. Туризмологія 5 1 Робоча програма
7. Управління якістю туристичних послуг 5 2 Робоча програма

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
Магістр
1. Антикризове управління підприємством 6 2 Робоча програма
2. Бізнес-планування 5,6 2 Робоча програма
3. Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів 5 1 Робоча програма
4. Економічна діагностика 5 1 Робоча програма
5. Інноваційні ресторанні технології 4 2 Робоча програма
6. Інноваційні технології у готельному господарстві 6 2 Робоча програма
7. Комп’ютерне моделювання в галузі 5(4) 1(2) Робоча програма
8. Методологія наукової творчості 5 1 Робоча програма
9. Науково-дослідна робота та патентознавство 5 2 Робоча програма
10. Національні кухні країн світу 5 2 Робоча програма
11. Організація санаторно-курортного господарства 6 1,2 Робоча програма
12. Сервісологія 5 1 Робоча програма
13. Система НАССР у готельно-ресторанному господарстві 5 1 Робоча програма
14. Технології крафтових виробництв 5 2 Робоча програма
15. Технологічні основи безпеки харчових продуктів 5 2 Робоча програма
16. Технологія спеціальних харчових продуктів 5 1 Робоча програма
17. Управління бізнес-процесами 5 2 Робоча програма
18. Управління економічною безпекою підприємства 5 1 Робоча програма
21. Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства 6 1 Робоча програма
22. Система НАССР у галузі 6 1 Робоча програма