Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є структурним підрозділом  навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • 075 «Маркетинг»

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних з теорією та практикою використання маркетингу та менеджменту у діяльності підприємств, необхідних для здобуття студентами всіх спеціальностей Університету широкого доступу до працевлаштування.

Завідувач кафедри –  д.е.н., доцент Приймак Н.С.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504

+38 (098) 546 49 15

mma@donnuet.edu.ua

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування утворенa у 2014 р. у результаті об’єднання кафедри маркетингового менеджменту (створена у 1991 році) та кафедри маркетингу і комерційної справи (понад 80 років існування).

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з таких дисциплін: 

 • Адміністративний менеджмент 
 • Антикризовий менеджмент  
 • Економічна безпека 
 • Електронне врядування та електрона демократія  
 • Етика бізнесу  
 • Інноваційний маркетинг 
 • Інтернет-маркетинг 
 • Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень 
 • Комунікативний менеджмент 
 • Корпоративне управління 
 • Маркетинг 
 • Маркетинг товарів та  послуг 
 • Маркетингова товарна політика 
 • Маркетингове ціноутворення 
 • Маркетинговий менеджмент 
 • Маркетингові дослідження 
 • Маркетингові комунікації 
 • Менеджмент 
 • Менеджмент організацій 
 • Менеджмент підприємства 
 • Мерчандайзинг 
 • Міжнародний маркетинг 
 • Основи маркетингу 
 • Паблік рилейшинз 
 • Поведінка споживачів 
 • Проєктний менеджмент 
 • Публічна політика та публічне управління 
 • Рекламний менеджмент 
 • Самоменеджмент 
 • Стратегічне управління 
 • Стратегічний маркетинг 
 • Стратегічний менеджмент 
 • Теорія організації 
 • Товарна інноваційна політика 
 • Управління інноваціями 
 • Управління персоналом 
 • Управління стратегічними змінами 
 • Управлінські рішення