Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ»

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 «ХАРЧОВІ ДОБАВКИ.

 ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ»

10 листопада 2023 року в ДонНУЕТ відбулася Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Харчові добавки.  Харчування здорової та хворої людини», яка була організована кафедрою технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

 

У роботі конференції  «Харчові добавки. харчування здорової та хворої людини» взяли участь понад 250 науковців та професіоналів галузі з Канади, США, Італії, Ізраїлю, Бельгії та України, які представляють 47 навчальних закладів та організацій:

 

Associazione U.C.M. – Italy, Repubblica Italiana

Eco-Food Partnership Company, San Francisco, USA

City College of San Francisco (CCSF), USA

«Puratos», Brussels, Belgium

«Marriott Bonvoy», the Westin Edmonton, Canada

«Health Canada», Longueuil, Canada

«Prolife», Tel-Aviv, Israel

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Державний торговельно-економічний університет

Національний університет «Львівська Політехніка»

Національний університет харчових технологій

Державний біотехнологічнй університет

Одеський фаховий коледж економіки, права та готельо- ресторанного бізнесу

Українська інженерно-педагогічна академія

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Народний технологічний університет

Інститут технічної теплофізики НАН України

Одеський національний технологічний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Таврійський державний агротехнологічний університет

імені Дмитра Моторного

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

ННХТЕІ УІПА

Полтавський державний аграрний університет

Хмельницький національний університет

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

ВСП «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій»

ПНПУ  імені В. Г. Короленка

Дніпровський технолого-економічний фаховий колледж

Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ» МАУП»

Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ

АО «Дніпровський факультет менеджменту та бізнесу

Київського університету культури»

Навчальний центр PROFI CLUB

Інститут біології тварин НААН

Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

 

Науковий комітет Х-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Харчові добавки. харчування здорової та хворої людини» висловлює щиру вдячність науковцям, які взяли участь у роботі конференції.

 

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів в Євросоюзі (м. Прага, OKTAN PRINT s.r.o) з присвоєнням DOIhttps://doi.org/10.46489/FAHM-23-25, що забезпечить індексування матеріалів у міжнародних базах та ISBN 978-966-385-391-8

 

Електронний варіант Збірнику  матеріалів конференції можна скачати у репозитарії ДонНУЕТ http://elibrary.donnuet.edu.ua/2818/1/zbirnyk_materialiv_khd_2023.pdf

 

До нових наукових зустрічей

З повагою –

Науковий  комітет конференції

 

Вихідні дані для оформлення бібліографічного посилання:

 

Fedorova Dina, Lanska Vita, Slashcheva Alina, Deroo Waldo. Hydrocolloids in gluten-free bread // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of Х International scientific and practical internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o., 2023, Pp. 8-9.

DOI:10.46489/FAHM-23-25. ISBN 978-966-385-391-8.

 

Горяйнова Ю.А., Куліков В.О. Коагулянти в харчових технологіях: хімічна природа, застосування, виробники, методи визначення // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали Х Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Прага : Oktan Print s.r.o., 2023, С. 17-18. DOI:10.46489/FAHM-23-25. ISBN 978-966-385-391-8.

129 разів прочитано